DE ZWANGERE "Gezamenlijke spoed, hoe doe je dat goed?"
Symposium De ZwangereSymposium De ZwangereSymposium De Zwangere

DE ZWANGERE gezamenlijke spoed,
hoe doe je dat goed?
SYMPOSIUM

Inmiddels mogen we terugkijken op twee mooie symposiumdagen.

We streven om de terugblik zo snel mogelijk met jullie te mogen delen.

Het symposium werdaangeboden op twee dagen (gelijk programma):

Donderdag 24 en vrijdag 25 juni 2021
Locatie: MECC Maastricht, Forum 100, 6229 GV Maastricht
Tijd: van 09.00 tot 17.00 uur

Achtergrond
Ernstige en levensbedreigende obstetrische complicaties treden veelal onverwacht en in korte tijd op, ook bij vrouwen die geen verhoogd risico op ernstige complicaties hebben. Dan moet er snel zorg verleend worden aan moeder en/of kind om overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade te voorkomen. Elke zwangere moet in een acute situatie 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen rekenen op goede en juiste zorg. Een acute situatie kan zich voordoen tijdens de zwangerschap (b.v. dreigende eclampsie), tijdens de bevalling (b.v. foetale nood), na de bevalling (b.v. levensbedreigend bloedverlies) en tijdens de neonatale periode (b.v. asfyxie). Een en ander vereist een goede organisatie en samenwerking, afspraken, regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners op lokaal niveau (ook ambulancezorg). Dit geldt zowel voor afstemming binnen en tussen de verschillende partners, als voor afstemming binnen bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ook daar zijn immers verschillende professionals betrokken bij het verlenen van (acute) zorg rond zwangerschap en geboorte. IGJ heeft al eerder adviezen gegevens ter verbetering van de zorg, zoals de organisatie van integrale scenariotrainingen.

Onderwerpen
Tijdens ons symposium in 2021 zijn er presentaties over acute obstetrische complicaties en hoe hierin te handelen door de verschillende zorgverleners. Ook de vitaal bedreigde neonaat komt aan bod. In de workshops behandelen we in kleine groepen de thema’s klinisch redeneren, ketensamenwerking, reanimatie en nazorg bij overlijden.

Voor wie
Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in de regio Limburg, met name: ambulanceverpleegkundigen, centralisten MKA, verloskundigen (1e lijn en klinisch), obstetrieverpleegkundigen, kraamverzorgers, AIOS gynaecologie en gynaecologen. Accreditatie voor het programma zal voor verschillende beroepsgroepen worden aangevraagd.

24 & 25 JUNI 2021
MECC Maastricht
Forum 100, Maastricht

Mocht het symposium niet fysiek door kunnen gaan, zal er een aangepaste digitale versie beschikbaar zijn. Die zal dan op 24 juni worden aangeboden. Mensen die reeds ingeschreven hebben worden verwittigd.

sprekers & workshopbegeleiders

Deze sprekers & workshopbegeleiders staan voor u klaar:

Het programma

Symposium De Zwangere,
"Gezamenlijke spoed.....
             Hoe doe je dat goed"

Workshops

Welke workshops kunt u verwachten?